Wszelkie szczegóły dotyczące rekrutacji oraz niezbędne dokumenty znajdziecie Państwo pod linkiem:

http://www.cis.ustka.pl/index.php/o-cis/realizowane-projekty/192-usteckie-centrum-uslug-spolecznych-ii/300-rekrutacja-do-projektu-usteckie-centrum-uslug-spolecznych-ii